Allsang på Kimen

Bli med og syng deg glad!

Allsangen starter kl. 12.00 og varer til ca. kl. 13.00

Tema for denne allsangen er "Søndagsposten med Otto Nilsen med flere". Astrid Vikaune og Truls Barnung leder allsangen.

 

Datoer for Allsang på Kimen høsten 2018:

* Mandag 17. september i Vektersalen

* Mandag 15. oktober i Vektersalen

* Mandag 19. november i Vektersalen

* Mandag 17. desember i Vektersalen

 

 

 

_
_
_