Ole Vig - såmannen

Kimen kulturhus er bygd i stjørdalingen Ole Vigs ånd, – bondesønnen som gjennom hele sitt korte liv arbeidet for at kunnskap og kultur skulle spire og gro som KIMEN i et korn.

Det som først og fremst kjennetegner Ole Vig er rollen som brobygger – ikke bare mellom bygdefolkets og embetsstandens kulturer, men mellom ulike kunnskapsunivers og holdninger. Vigs eget liv var da også fullt av kontraster. Han var fattigmannssønnen og stemmen fra de tause samfunnslag, som i løpet av sitt unge liv rakk å være elev ved seminaret, huslærer, forfatter, foredragsholder, tillitsvalgt, redaktør, styreleder ved teateret og nestleder for den unge Henrik Ibsen. Og da han døde, trolig av tuberkulose, i 1857, 33 år gammel, ble han gravlagt mellom Henrik Wergeland og Camilla Collett. Vig kjempet en utrettelig kamp for demokrati og kommunikasjon, og var opptatt av at vi lærer å bryne oss på hverandre.

Inspirert av mannen som ville ”vekke og samle folket”, og virke i rommet mellom ”teorien og støyen fra det praktiske livs rørelser”, er Kimen blitt et brobygg mellom livets ulike sfærer. Her er folkebibliotek, kirke og et livssynsnøytralt rom, men også fritidsklubb, kino, konsertsaler, øvingsrom og kafé – rom der vi nettopp kan samles og bryne oss på hverandre.

Teksten er et utdrag fra forordet i brosjyren "Kunst i Kimen" av Kamilla Freyr

_
_
_