3

Kunst i Kimen

 

ANNE-KARIN FURUNES


Nylænne 1930/2015, et gjenskapt minnebilde
Fra arkiv, akryl på lerret, perforert, 380 x 860 cm

 

 

REINHARD HAVERKAMP


«Østen for sol vesten for måne»
Rustfritt stål, finbørstet overfalte.
580 x 320 cm, høyde 260 cm
Ca. 300 kg.

 

 

 

EDITH LUNDEBREKKE


Utsmykking på kirkens altertavle.

 

 

MAJA S.K. RATKJE


«Viglokk»
Vignett til forestillinger.

Maja S. K. Ratkje

 

"En sang er ikke en sang før den er sunget - en kunstplan er kun en plan før kunstnerne har realisert den".

Reidun Bull-Hansen, leder for kunstutvalget

 

Kunstutvalgets medlemmer 

Kunstutvalget i Kimen kulturhus har bestått av: Arkitekt Jan Støring, brukerrepresentant Ragnhild Thorvik, byggherre-representant Jomar Ertsgaard og Arne Fridthjof Venæs, i tillegg til kunstkonsuletenene fra Kunst i offentlige rom (KORO), Reidun Bull-Hansen (utvalgsleder) og Edvine Larssen. Kunstutvalget var i arbeid fra 2011 - 2015. Lundebrekkes verk var ikke en del av kunstutvalgets mandat. Kirkerommet ble utarbeidet av Kirkelig kulturverksted, Berit Hunnestad og Terje Hope.

 

Foto

Juri Havran og Håkon Eikestad (Ratkje)

 

 

 

 

 

_
_
_