Kulturverter

Bli med i teamet av frivillige i Kimen kulturhus! Oppgavene er mange, og mulighetene er enda flere.

Hvorfor bli kulturvert?

 • Først og fremst fordi kulturhuset har behov for ressurssterke personer som deg
 • Du får treffe andre kulturentusiaster og bli en del av et stort, engasjert team
 • Du får lære mer om hva som skjer bak en produksjon
 • Adgang til egne arrangement

Som kulturvert forventer vi at du kan bidra på minst seks arrangement i året.

Du kan velge å være vertskap eller teknisk personell - eller begge deler.

Oppgaver – vertskap

 • Ønske publikum velkommen
 • Ta vare på publikum, både med tanke på trivsel og sikkerhet
 • Besvare henvendelser fra publikum, eller henvise dem videre
 • Omvisning for grupper
 • Betjene garderoben etc.

Oppgaver – teknisk personell

 • Rigge utstyr i salene
 • Bærehjelp etc.

Alle kulturvertene får et introduksjonskurs som også inkluderer kurs i førstehjelp.

For mer informasjon og påmelding til neste kurs – kontakt Margit Elverum.

_
_
_