Carbon

Carbon er fritidsklubben i Kimen kulturhus. Vi har alltid minst to voksne ansatte på jobb og tilbyr ungdom et allsidig, inkluderende og rusfritt fritidstilbud.
Klubben er åpen for de som har begynt på ungdomskolen til og med fylte 20 år. I tillegg arrangeres det juniorklubb for mellomtrinnet på barneskolen hver onsdag.

 

 

På Carbon fritidsklubb arbeider fem personer fast, og noen vikarer. I tillegg har man ekstra personale i perioder, og barne- og ungdomsarbeiderlærlinger. De faste ansatte på Carbon har utdanning som barne- og ungdomsarbeider, kunst-, håndverk og musikklærerutdanning.

Aktiviteter:

Carbon fritidsklubb har stort fokus på medvirkning og ønsker at ungdommer aktivt deltar i utviklingen av Carbon.

Vi kan tilby:

 • Musikk- og bandrom
 • Scene
 • Lydstudio
 • Karaoke
 • Air-hockey
 • Biljard 
 • Internett
 • Konserter
 • Gaming-PCer
 • Playstation 4
 • Xbox One
 • Key-LAN
 • Bordtennis
 • Diskotek (som annonseres på forhånd)
 • VR-rom
 • Husband
 • Kunstrom
 • Mekkerom                         

Carbonstyret:

Carbonstyrets formål er å bidra med å styre Carbons framtid gjennom demokratiske prosesser, med stor vekt på ungdomsmedvirkning. Carbonstyret er en del av husets styringsorgan og består av ungdommer som bruker huset mye. De skal være med og ta avgjørelser om arrangementene huset har, disponere en sum avsatte aktivitetsmidler og søke på midler som faller huset og ungdommene til gode.

De skal også være et talerør for den resterende delen av ungdomsgruppa og ta opp saker og forslag som kommer fra ungdommene, blant annet på personalmøter.  

Åpningstider:

Mandag 14.00-21.00 Klubbkveld
Tirsdag 14.00-21.00 Klubbkveld
Onsdag 14.00-18.00 Juniorklubb
Torsdag 14.00-21.00 Klubbkveld
Fredag 14.00-21.00 Klubbkveld

 Koster det noe å bruke Carbon? 

Vanlige klubbkvelder er gratis på Carbon! Kostnad varierer ved spesielle arrangement.

Covid 19


- Max 50 ungdommer i klubben
- Vi følger smittevernveileder for Stjørdal kommune og for fritidsklubber
- Vi forholder oss til smittevernsreglene fra FHI

 

 

Facebook

For mer info besøk: 

https://www.facebook.com/pages/Carbon-Fritidsklubb/592905770811798?

 

Kontakt oss gjerne:

Mobil:

- Klubbtelefon i åpningstiden: 941 71 139

- Klubbleder: Esten Mortensen Holien: 915 26 244

E-post:

E-post: carbonfritidsklubb@gmail.com / esten.mortensen.holien@stjordal.kommune.no

 

Har du en idé?


Vi på Carbon fritidsklubb kan hjelpe deg å få den realisert.  Vi bistår med å søke midler, finne lokaler og lignende. Ta kontakt med oss ansatte - vi er der for deg!

Bilde av grafitti-vegg på Carbon

 

_
_
_