Tiltak ifm korona

Vi følger de nasjonale retningslinjene for arrangement, og har også på enkelte områder enda strengere regler,  for å sørge for en tryggest mulig opplevelse for alle.

 

 • Vi bruker to seter mellom hver kohort (kravet er ett sete).
 • Vi bruker alle radene i Storsalen fordi det er 106 cm fra rygg til rygg  (kravet er en meter).
 • Storsalen kan med dagens koronarestriksjoner ta 200 publikummere, kirken og Vektersalen kan ta 50.
 • Våre verter bruker munnbind.
 • Det er kulturvertene som henviser publikum til seter. De fyller opp salen fra flere steder så først i køen betyr ikke nødvendig vis første rad. 
 • Publikummere fra samme kohort kan sitte sammen.
 • Når forestillingen er over får du beskjed om hvor det er utgang - det vil variere noe ut fra hvilke andre forestillinger vi har på huset.
 • Vi har delt opp fellesareal i ulike soner for at publikum fra ulike arrangement ikke skal behøve å stå sammen. Dette er skiltet.

Som publikummer er det viktig:

 • at du holder deg hjemme dersom du er syk
 • at du sørger for god håndhygiene - det er plasser spritdispensere ved alle inngangene, og på toalettene er det vasker
 • at du sørger for god avstand til andre på huset
 • at du går inn i konsertsalen når du ankommer og ikke blir stående i foajeen og mingle

Vi refunderer billetter ved avlyste arrangement.

VELKOMMEN til gode og trygge opplevelser på Kimen!
_
_
_