Sommerutstilling

Denne uken åpner en utstilling om båtens rolle i bergkunsten.

Båtens land er ei utstilling i tekst og foto som forteller om bergkunst og båtteknologi gjennom 4000 år.

Å ta seg trygt fram på elver, fjord og sjø har alltid vært en betingelse for liv i våre landskap. Fordi mye ferdsel har foregått med båt, har også teknologien selv spredt seg over store avstander. Bergkunsten i Trøndelag inneholder et stort mangfold av båtfigurer. Hvordan kan viten om båter i forhistorisk tid hjelpe oss med å tolke helleristningene? Og hva kan båtmotivet ha betydd for dem som lagde bergkunsten?

_
_
_