Samisk utstilling 19. sep. - 4. okt. 2020

Verker av Tomas Colbengtson.

2020 – 2021 skal det formidles samisk kunst og historie til barn og voksne over hele landet gjennom workshops, utstillinger, foredrag og kunstnersamtaler. Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst i Karasjok og støttes av Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Kulturråd og Fritt Ord. Prosjektets første utstilling arrangeres sammen med Stjørdal Kunstforening fra 19. september til og med 4. oktober i Kimen kulturhus med verker av Tomas Colbengtson.

 

Program på åpningen lørdag 19. september kl. 12.00 - galleriet

(begrenset antall plasser, billetter (gratis) deles ut fortløpende på åpningsdagen).

 

- Velkommen ved styreleder Marit Schønberg 

- Orientering om prosjektet Norske Kunstforeninger v/prosjektleder Sten Nilsen 

- Offisiell åpning ved May Britt Lagesen, leder for hovedutvalg for kultur i Trøndelag Fylkeskommune

- Introduksjon til utstillingen v/kurator Kristoffer Dolmen

- Musikalsk innslag ved Frode Fjellheim og Hildegunn Øiseth 

 

13.30   Arrangement i biblioteket

Film Cartographer v/Maren Ranis (45 min). Filmen omhandler Hans Ragnar Mathisens kunstnerskap (https://vimeo.com/376693426)

_
_
_