Kulturskolens utstilling

Elevene på visuelle kunstfag setter opp sin sommerutstilling i Galleriet på Kimen kulturhus.

Her vil de vise arbeidene de har jobbet med dette skoleåret. Utstillingen blir stående til torsdag 13. juni.
Gratis inngang.
_
_
_